Praktische informatie behorende bij de schoolgids
 saltoschool de Klapwiek
Marseillelaan 100a, 5627 GM Eindhoven

tel: 040-2413340  
♦ www.klapwiek.nl   
info@bs-klapwiek.nl
Het bestuur stelt de schoolgids aan het begin van het schooljaar vast.
In de schoolgids kunt u lezen over de organisatie van onze school, de leerstof
en de begeleiding van de kinderen.
De schoolgids, de kalender en deze informatie vindt u op onze website.
De informatie in deze kalender, behorende bij de schoolgids geeft u meer praktische
informatie over de vakanties, schooltijden, gymlessen en dergelijke.

Als u suggesties heeft voor verbetering of aanvulling van de schoolgids of kalender,
kunt u contact opnemen met de directie.

 Ouderraad en medezeggenschap

Voorzitter medezeggenschapsraad:
Lineke Heijneman
infomr@bs-klapwiek.nl  

 

 Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08.45 uur tot 14.45 uur

Woensdag:
08.45 uur tot 12.45 uur

 Vervanging bij ziekte:


Wanneer een leerkracht ziek is hanteren wij bij vervanging de onderstaande acties om het voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Wanneer een leerkracht moet worden vervangen, zoeken we eerst iemand die bij ons en de kinderen bekend is. We proberen ook of die vervanger gedurende de hele periode de groep  kan overnemen.

We maken gebruik van de vervangerspool van Driessen HRM Helmond. Soms moeten we er genoegen mee nemen dat iemand slechts een of enkele dagen beschikbaar is. Dat betekent dat we voor de rest van de periode verder op zoek moeten. We doen dus ons uiterste best om één vervanger voor een groep te plaatsen, maar als u toch meerdere gezichten tegenkomt, dan weet u dat het niet gelukt is. Als het echt niet anders kan, zetten we op dat moment ambulante leerkrachten in.

Mocht er onverhoopt geen vervanging beschikbaar zijn hanteren we de volgende procedure:
- De kleuters worden verdeeld over de andere kleutergroepen
- Groep 3 en 4 wordt verdeeld over groep 1 t/m 4
- Groep 5 t/m 8 wordt verdeeld over groep 3 t/m 8
Zo proberen wij te voorkomen dat uw kind onverhoopt vrijaf moet  krijgen. Het is niet uit te sluiten dat een groep eens een dag geen  les kan krijgen.

 


Gymlessen 2019-2020:
 
Gymzaal Bordeauxlaan
Dinsdag           
08.45 uur   groep 6a
09.40 uur     groep 6b
10.35 uur   groep 4
11.30 uur   groep 3/4
     
13.30 uur    groep 5a
14.15 uur  (tot 14.45)   groep 5b
     
 Woensdag    
8.45 uur    groep 3/4
9.40 uur     groep 3
10.35 uur    groep 4
11.30 uur    
     
 Donderdag    
13.30 uur    groep 5b
14.00 uur  (tot 14.45)   groep 5a
     
 Vrijdag     
08.45 uur   groep 8b
09.40 uur   groep 8a
10.35 uur   groep 7a
11.30 uur   groep 7b
     
13.15 uur     groep 3
14.00 uur     
     
                     
 
Afspraak sportclinics:
De clinics worden zoveel mogelijk tijdens de gymlessen gepland. Valt de clinic op een ander moment dan kan de gymles elders in die week komen te vervallen.


Gymkleding:
De kleuters gymmen in het speellokaal. Zij hebben geen speciale gymkleding nodig, behalve gymschoenen, bij voorkeur met klittenband.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben gymschoenen nodig waarvan de zolen niet afgeven, terwijl ze gekleed gaan in een T-shirt en een gymbroek. Voor de meisjes is een turnpakje ook prima.
Tijdens het gymmen mogen de kinderen geen onderhemd dragen of kledingstukken die ze daarna de rest van de dag nog moeten dragen.
Geef uw kind een washand en handdoek mee, zodat ze zich na het gymmen kunnen opfrissen.

 Inloopkwartier

Vanaf 08.30 uur zijn de  deuren van de school open, zodat de kinderen hun eigen klas binnen kunnen om daar rustig wat te gaan doen.
Tijdens dit 'inloopkwartier' mogen ze zich niet in de hal van de school ophouden. We verzoeken de ouders ons hierbij te helpen door mede daarop toe te zien, met name wanneer het om hun jongere kinderen gaat. Om 08.40 uur dienen de ouders het lokaal te hebben verlaten.
De kinderen van de groepen 1/2 gaan door de kleuteringang naar binnen, de groepen 3 t/m 5 gaan door de hoofdingang en de groepen 6 t/m 8 maken gebruik van de bovenbouwingang.  


 Podium

Op een aantal vrijdagmiddagen is er in de hal vanaf 13.45 uur 'podium', waarbij leerlingen spel, dans en zang verzorgen. U bent als ouder/verzorger van de optredende groep gedurende het podium welkom in de school, indien u uiterlijk om 13.45 uur in de hal aanwezig bent. Dit om te voorkomen dat de opgevoerde stukjes steeds worden verstoord. De deuren gaan om 13.40 uur open. Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de voorstelling de hal verlaten.
 Diversen

Website, nieuwsbrief en e-mail
Veel informatie kunt u terug vinden op onze website: www.klapwiek.nl De zakelijke mededelingen van het team, de medezeggenschapsraad, Korein (Dagopvang, BSO en Peuterspeelzaal) verschijnen in de nieuwsbrief van het Spil-centrum. Een aantal keer per jaar zult u ook actuele informatie per e-mail kunnen ontvangen. Ook  maken we gebruik van de schoolapp "BasisOnline Ouderportaal" en heeft de Klapwiek een eigen facebookpagina.

Contact met het team
U kunt voor en na schooltijd altijd wel wat 'vlugge mededelingen' kwijt. Als u een (wat langer) gesprek met de leerkracht van uw kind wilt, kunt u het beste even een afspraak maken.
Wij vinden een goed contact en wederzijds begrip tussen ouders en school van groot belang voor het kind. Schroomt u dus niet om met uw vraag of probleem naar ons toe te komen. Wij nemen u serieus! U kunt de leerkracht ook een e-mail sturen.
 
Traktaties
Het is nog altijd een leuke ervaring om je verjaardag op school te vieren. Daar hoort doorgaans een traktatie bij. Wij vragen u dringend om zo gezond mogelijk te trakteren en het bij een kleinigheidje te laten. Denk eventueel ook aan de kinderen die een allergie hebben voor bepaalde stoffen in voedingswaren. De verjaardag en traktatie wordt met de leerkracht afgestemd.

 Buitenschoolse opvang (BSO)
 
Kinderopvang  door  Korein kinderplein
 

Het Spil-centrum Achtse Barrier Zuid, vertegenwoordigd door
saltoschool De Klapwiek en Korein kinderplein, biedt 52 weken per jaar opvang voor kinderen van 0-12 jaar.
Korein kinderplein Marseillelaan verzorgt de opvang van schoolgaande kinderen, ook tijdens de vakanties. (BSO)
Daarnaast is er dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de groep Crèche.
En er is een educatief peuteraanbod voor kinderen van 2 en 3 jaar in de PeuterPlaza.

Vóór school
Tijdens alle schoolweken is er voorschoolse opvang verzorgd door Korein kinderplein voor kinderen van de Klapwiek. We zijn geopend tijdens schoolweken vanaf 7.30 uur. De pedagogisch medewerker brengt alle kinderen bij aanvang van de school naar de klassen.
 
Ná school
De kinderen worden door de pedagogisch medewerker opgehaald in de groepen 1 en 2 van de Klapwiek. Vanaf groep 3 mogen kinderen zelfstandig (inpandig) naar de BSO lopen, waar ze worden opgevangen door de pedagogisch medewerker(s).
 
Openingstijden Buitenschoolse opvang (BSO)
07.30 -18.30 uur: tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen
14.45 -18.30 uur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
12.45 -18.30 uur: woensdag
Openingstijden Crèche
Er is opvang mogelijk van 7.30-18.30 uur, 40 weken of 52 weken per jaar, met uitzondering van de feestdagen.
Openingstijden PeuterPlaza
Er is opvang mogelijk tijdens 40 weken per jaar, met uitzondering van de feestdagen en schoolvakanties. Alle kinderen krijgen een aanbod van een ochtend en een middag. 
We zijn open op ochtenden van 8.45-12.15 uur en 's middags van 12.45-14.45 uur
Wij bieden dit aanbod ook tijdens studiedagen en/of schoolvrije dagen van de Klapwiek.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met ons. U mag ook vrijblijvend binnen lopen bij ons kinderplein aan de Marseillelaan.
Koos Minten, teamcoach                            k.minten@koreinkinderplein.nl
Marja Verhoeven, gebiedsmanager        m.verhoeven@koreinkinderplein.nl
Esther van de Ven, teamcoach                  e.vandeven@koreinkinderplein.nl
 


 


 
Jeugdgezondheidszorg/GGD

Zorgstructuur op school

De jeugdverpleegkundige van de GGD maakt deel uit van het Spil-zorgteam op school. Vanaf het consultatiebureau is elke leerling al enkele keren bij Jeugdgezondheidszorg geweest. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van de GGD hebben dus een goed beeld van de totale ontwikkeling van uw zoon of dochter tot nu toe. Bij problemen kunnen zij de school daarom goed adviseren.
 
Zorgen bij zorgen

Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft wel eens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan groei- of gehoorproblemen, slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Dan kan het prettig zijn om met een medewerker van het team Jeugdgezondheidszorg te praten of te overleggen. Zowel ouders en leerlingen als de school kunnen een gesprek aanvragen. Als de leerkracht of intern begeleider een gesprek of onderzoek aanvraagt, is wel de toestemming van de ouders   nodig. Afhankelijk van de vraag of het probleem bekijkt Jeugdgezondheidszorg of verder advies of onderzoek nodig is en door wie.
Als uit eerder onderzoek door GGD of het consultatiebureau problemen zijn gebleken, kan Jeugdgezondheidszorg ook zelf uw kind een keer extra uitnodigen. Denk bijvoorbeeld aan een extra gehoorcontrole of een evaluatie bij gedragsproblemen.
                                                
 
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

Jeugdgezondheid

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan verschillende leefstijlthema's. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.
 
Even praten….

"Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.",  "Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen",  "Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan?" "Een lastige eter aan tafel, hoe ga ik daar mee om?"….
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Inentingen

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Altijd welkom

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.
- Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button "Ik heb een vraag"
- Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
 
De GGD doet meer:

- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit. 
- Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
- Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden.
- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.

 


Spil-Zorgteam 

In het Spil-centrum is ook een breed zorgteam ondergebracht. Hierin zit de schoolarts, de wijkverpleegkundige, de generalist, de gebiedsmanager Korein, de BSO-leidster en de interne begeleiders. Het team komt een aantal keer per jaar bijeen om zorgleerlingen te bespreken. Dit gebeurt na overleg met de ouders.