Korein kinderplein

Kinderopvang wordt aangeboden door Korein Kinderplein.




Welkom bij Korein  Marseillelaan

Korein Marseillelaan werkt samen met basisschool De Klapwiek in SPIL centrum Achtse Barrier-Zuid. 
We willen een SPIL centrum zijn waar kinderen samen kunnen leren en spelen in een warm opvoedkundig klimaat. De betrokkenheid en het welbevinden van het kind staan centraal. Een SPIL-centrum met een warm hart voor alle kinderen! 
Een warm en betrokken team van pedagogisch professionals biedt kinderen en ouders een plek waar zij welkom zijn en zich welkom voelen.  
 In iedere situatie is ons doel: de ontwikkeling van het kind verrijken. Daarbij vormen welbevinden en betrokkenheid de bril waardoor wij kijken. Voelt het kind zich goed? Is de betrokkenheid hoog? Dat zijn de vragen die ertoe doen. Altijd! Een kind dat lekker in zijn vel zit ontwikkelt zich optimaal. Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak. Met welbevinden en betrokkenheid als leidraad, krijgen we onmiddellijke feedback over onze aanpak, interacties en nieuwe interventies. Doen we de goede dingen? Je ziet het direct: kijk hoe het kind zich voelt en hoe betrokken het is. 
      

Korein Marseillelaan heeft 7 groepen: 

Dagopvang bieden wij in 2 groepen:
  • Ieniemienie: een baby-/dreumesgroep voor kinderen van 0-27 maanden
  • Koekiemonster: een peutergroep voor kinderen van 27 maanden tot 4 jaar.
Door de speelse bouw van beide groepsruimtes hebben kinderen van beide dagopvanggroepen veel contact met elkaar, en door de glazen schuifdeurwand kunnen ze bij elkaar in de groepen kijken. Op sommige momenten wordt de schuifdeur open gezet zodat de kinderen bij elkaar kunnen gaan spelen 

Peuterwerkgroep Elmo, 
Peuters van 27 maanden tot 4 jaar zijn hier welkom om samen te spelen en zich te ontwikkelen. 

Beide peutergroepen werken vanuit een Beredeneerd Aanbod gebaseerd op de methode Startblokken, een aanbod van activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden. Dit stemmen we af met de basisschool om een doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen en kinderen een goede start te geven op de basisschool. 

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Op onze locatie bieden we buitenschoolse opvang voor de kinderen van basisschool De Klapwiek. 
We vangen de kinderen op in 4 BSO-groepen: 
  • KidZclub 1:                 4 en 5 -jarigen
  • KidZclub 2                  6 en 7-jarigen
  • Campus:                     8- en 9- jarigen
  • TeenZ:                         9+

Voorschoolse opvang (VSO)
Tijdens de schoolweken bieden we voorschoolse opvang van 7.30 - 8.30 uur. De pedagogisch medewerksters brengen alle kinderen om 8.30 uur naar de klassen.

 
Openingstijden:
Dagopvang:                                                7.30 -  18.30 uur
Peuterwerk:                                                8.45 - 12.45 uur
BSO in schoolweken:                                14.45 - 18.30 uur
BSO in vakanties/schoolvrije dagen:      7.30 - 18.30 uur
VSO in schoolweken:                                 7.30 - 8.45 uur
 
 
Contact: 
Korein Marseillelaan is telefonisch bereikbaar: 040-8200795/ 06-10042165 
of via email: marseillelaan@korein.nl
 
Contactpersoon BSO en VSO: Patricia Kuypers 
Contactpersoon Ieniemienie: Wendy Lindert 
Contactpersoon Koekiemonster: Sandra Hellings 
Contactpersoon Elmo: Nicole van der Heijden 
 
Locatiemanager Marja Verhoeven, m.verhoeven@korein.nl 
Werkdagen: maandag t/m donderdag. 
Telefonisch bereikbaar: 06-11164240 of 040-8200795 
 


Heeft u specifieke informatie nodig over plaatsing of de kosten van kinderopvang, dan verwijzen wij u graag naar de website www.korein.nl  
 
Op ons kinderplein werken wij ontwikkelingsgericht. Kinderen krijgen de gelegenheid om te ontdekken, te onderzoeken en zich te ontwikkelen. Wij zien ons hier een partner in de opvoeding. Wilt u meer weten over onze dagelijkse activiteiten? Like ons op Facebook!  
https://www.facebook.com/marseillelaan 
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen! 

Team Korein Marseillelaan